Hulp bij Studiekeuze | Loopbaan | Vitaal Leven

Begeleiding door een ervaren psycholoog en coach bij NoBlend betekent dat je met oprechte aandacht en deskundigheid bij jouw vraagstuk rondom studiekeuze, loopbaan, levensloop of vitaliteit wordt geholpen. Door het vergroten van je zelfinzicht en mentale veerkracht, kan je met overtuiging en vertrouwen richting geven aan je (studie)loopbaan en privéleven. Géén mix van gedachten, maar een heldere blik op je toekomst!
studiekeuze-loopbaan-levensloop-vitaliteit

Studie | Loopbaan

In de Talent Analyse programma’s worden wetenschappelijke psychologische tests gecombineerd met coaching en feedback uit jouw omgeving. Resultaat is een kraakhelder advies en een uitgebreide Talent rapportage. Dit biedt je houvast om de juiste keuzes te maken en je goed verder te ontwikkelen in je loopbaan.

Levensloop | Vitaliteit

Wanneer je om wat voor reden dan ook al een tijdje niet lekker in je vel zit, is het fijn als een psycholoog en coach goed naar je luistert en je met warmte en deskundigheid begeleidt. Bewust stil staan bij jezelf, patronen doorbreken, focussen op wat er écht toe doet, en gericht in actie komen. Dat is waar het bij NoBlend om draait.

loopbaanbegeleiding

Werkwijze NoBlend

Psychologische hulp bij studiekeuze-, loopbaan-, levensloop- of vitaliteitsvragen is een waardevolle vaak eenmalige investering in jezelf. Met de uitkomst moet je dan ook écht iets kunnen. Bij NoBlend wordt er daarom uitsluitend gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde werkmethodes en psychologische tests (COTAN-erkend). De erkenning door de Commissie Test Aangelegenheden Nederland verzekert jou ervan dat alle gehanteerde tests betrouwbaar, valide en up-to-date zijn. NoBlend is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Register Beroepskeuzeadviseurs (BKA). Zij zien erop toe dat er continu kwaliteit wordt geleverd.