Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is een relatief nieuwe evidence-based vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door psycholoog Steven C. Hayes. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

 

Begeleiding vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen. Deze kernprocessen worden als zuilen in de ACT Hexaflex weergegeven, welke continue met elkaar in verband staan en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Gecombineerd toepassen van deze processen leidt tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.

Psychologische flexibiliteit

 

·       Mindfulness: in het contact komen met het ‘hier en nu’, en openheid tot ervaren vergroten.

 

·       Acceptatie: bereid zijn om de vervelende gedachten en gevoelens die je niet kan controleren onvoorwaardelijk toe te laten.

 

·       Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder raken.

 

·       Zelf als context: jezelf leren zien in samenhang met je omgeving, waardoor je ervaart dat jij en je problemen niet identiek zijn.

 

·       Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

 

·       Toegewijde actie: actief gaan ervaren op basis van je waarden.

ACT

ACT methodiek

ACT werkt veel met aandachtsgerichte oefeningen, ervaringsoefeningen, en metaforen. Gezamenlijk zorgen de oefeningen uit de 6 zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kan je beter omgaan met de grillen van het leven, en zal je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt waardevol voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn – die inherent is aan het leven – op de koop toe wordt genomen.