SLIM subsidie

SLIM subsidie voor het MKB – Leven Lang Leren

De overheid heeft sinds 2020 een nieuwe stimuleringsregeling leren en ontwikkelen (SLIM subsidie) ingevoerd voor de ondersteuning van het MKB en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, en recreatiesector. Leven lang leren is het motto. Van 60 tot wel 80% van leer- en ontwikkeltrajecten, zoals loopbaanadvies en individuele coaching, binnen jouw organisatie kunnen hierdoor vergoed worden. 

Wanneer kan je de SLIM subsidie aanvragen?

Voor de volgende ontwikkelingsactiviteiten kan de SLIM subsidie aangevraagd worden.

1. Doorlichting van de onderneming voor inzicht in de scholingsbehoefte 

Technologische ontwikkelingen, robotisering en digitalisering kunnen er toe leiden dat er behoefte is of komt aan nieuwe kennis, vaardigheden en organisatiestructuur binnen jouw bedrijf. Voor de strategische planning kan het nuttig zijn om inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor de organisatie en medewerkers. Een scholings- en ontwikkelplan maakt onder andere inzichtelijk: de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends. Hierbij is specifieke aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers.

2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers

Voor een inspiratievolle en leerrijke werkomgeving is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaanontwikkeling van je werknemers. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben zij? En hoe kun jij als leidinggevende samen met hen hierop inspelen? In een individueel loopbaan-/onwikkeltraject wordt naar het huidige werk van je medewerkers en het toekomstperspectief daarvan gekeken. Hierbij worden onder andere persoonlijke kenmerken, competenties en drijfveren van de medewerkers inzichtelijk gemaakt. Ook wordt er gekeken welke toekomstige
loopbaanmogelijkheden zij op de arbeidsmarkt hebben. Een loopbaanscan stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst en dicht bij henzelf te blijven in hun keuzes. Zo houd jij als leidinggevende je werknemers vitaal en draagt het bij aan de strategische planning van je bedrijf.

3. Stimulering ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding 

Je kan ook subsidie aanvragen voor het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding tijdens het werk verder te ontwikkelen. Eerdere succesvol bewezen projecten kunnen met de subsidie verder worden uitgebreid of opgeschaald. Ook kan de subsidie worden aangewend om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken. Denk hierbij aan activiteiten zoals het ontwikkelen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, een leerrijke werkomgeving via e-learning/ leerportaal, of een bedrijfsschool.

4. Aanbieden van praktijk leerplaatsen derde leerweg

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werknemers. Daarom kan bij- of omscholing van huidige werknemers of nieuwe werknemers hard nodig zijn. De subsidie kan worden aangewend om een praktijk-leerplaats aan te bieden voor het behalen van een mbo-diploma, certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg. De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. De opleiding biedt kansen voor werkzoekenden zonder startkwalificatie en biedt daarnaast flexibiliteit voor werknemers die al de nodige werkervaring hebben door de mogelijkheid van verkorting van de opleiding.

Aanvraagcriteria SLIM subsidie MKB bedrijven

  • Het subsidiebedrag is voor MKB bedrijven max €24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven tot max € 20.000. 
  • De subsidie bedraagt 80% voor kleine MKB bedrijven (< 50 fte), en 60% voor de middelgrote MKB bedrijven (< 250 fte).
  • Er kan een aanvraag worden ingediend bij minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten.
  • De subsidie kan voor een looptijd van maximaal 12 maanden worden gebruikt, waarbij binnen 3 maanden het specifieke ontwikkeltraject waarvoor de subsidie is toegekend, moet starten.
  • De aanvragen kunnen worden ingediend van 2 t/m 31 maart 2020 en 1 t/m 30 september 2020.

Aanvraagcriteria SLIM subsidie grootbedrijven

  • Het subsidiebedrag is voor samenwerkingsverbanden tussen 2 MKB bedrijven max €500.000, voor grootbedrijven uit horeca- en recreatie max € 200.000, en voor landbouwbedrijven max € 20.000.
  • De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
  • Er kan een aanvraag worden ingediend bij minimaal € 5000,- aan subsidiabele kosten.
  • De subsidie kan voor een looptijd van maximaal 24 maanden worden gebruikt, waarbij binnen 3 maanden het specifieke ontwikkeltraject waarvoor de subsidie is toegekend, moet starten.
  • De aanvragen kunnen worden ingediend van 1 t/m 30 april 2020.

Per aanvraagtijdvak kan er maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend. De aanvraag wordt op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget beoordeeld. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de volgorde van behandeling bepaald door middel van loting.

Lees meer over de specifieke aanvraagcriteria.

Wil jij voor je bedrijf ook subsidie aanvragen?

De SLIM subsidie aanvraag voor het MKB loopt op dit moment en kan dus nog tot en met 31 maart aanstaande aangevraagd worden.

Aanvraag indienen dat kan via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Meer informatie over hoe de aanvraag precies moet worden ingediend, vind je op deze overzichtelijke pagina.

Loopbaan Talent Analyse – het ontwikkeladvies voor uw bedrijf

Wil je de subsidie aanwenden voor loopbaan-/ontwikkeladvies voor je werknemers? De Loopbaan Talent Analyse bij NoBlend is een uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd loopbaan-/ontwikkelonderzoek dat u en uw medewerkers verzekert van concreet en helder ontwikkeladvies. Neem contact op voor een offerte op maat afgestemd op de behoeften van jouw organisatie.Share on facebook

Facebook


Share on twitter

Twitter


Share on linkedin

LinkedIn

Laatste blogs