Hulp bij studiekeuze voor scholier én student

Programma

Voordat wij met het inhoudelijke programma van start zullen gaan, maken we eerst tijdens de intake met elkaar kennis. We bespreken jouw situatie en verwachtingen, en je krijgt te horen wat je tijdens het programma precies te wachten staat. Is er een klik en voel je je op je gemak, dan gaan we samen aan de slag!

Gesprek 1

1 à 1.5 uur

Testafname

(COTAN)

Gesprek 2

1 à 1.5 uur

Zoektocht

Selectie

Gesprek 3

1 à 1.5 uur

Studiekeuze

Rapportage

Tijdens de coachgesprekken maken we gebruik van interactieve opdrachten die je uitdagen om beter over jezelf en jouw interesses na te denken. Daarnaast zal je verschillende psychologische tests maken. Deze tests brengen jouw unieke persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en beroepsinteresses helder in kaart.

Na het doorlopen van de Studiekeuze scan zal je zelfbewust en met vertrouwen je studiekeuze kunnen maken. Er wordt daarnaast een uitgebreide studiekeuzerapportage voor je opgemaakt. Deze rapportage geeft een goed beeld van jouw persoonlijke profiel, het keuzeproces en de studie die het beste bij jou past. Dit is een handig naslagwerk voor de decentrale selectie en toelatingsprocedures bij de hogescholen en universiteiten, maar óók voor het toekomstig solliciteren.

De Studiekeuze scan duurt gemiddeld 4 weken, waarbij er iedere 1 à 2 weken een coachgesprek plaatsvindt. Door de gesprekken te spreiden over een langere periode, word je ‘gedwongen’ om een tijd bewust stil te staan bij jezelf. Hierdoor wordt je zelfinzicht en zelfinzetbaarheid optimaal vergroot.

Psychologische testafname (COTAN)

Tijdens de Studiekeuze scan worden er wetenschappelijke psychologische tests ingezet. NoBlend heeft er bewust voor gekozen om de coachgesprekken te combineren met psychologische testafname, omdat hierdoor het meest heldere en betrouwbare beeld van jouw talenten, interesses en drijfveren ontstaat. Wij geloven dat én-én uiteindelijk de meeste informatie over jezelf oplevert.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van wetenschappelijke psychologische tests die door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) zijn goedgekeurd. De COTAN is onderdeel van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hiermee zijn alle tests betrouwbaar, gevalideerd en up-to-date.

NoBlend als jouw hulp bij studiekeuze

  Ervaren arbeidspsycholoog
  Coaching én psychologische tests
  Helder traject met duidelijk resultaat
  Begeleiding voor jou op maat
  Wetenschappelijke tests (COTAN)
  Aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  Meer weten waarom studiekeuze advies de investering waard is?