Klachtenregeling

hulp-bij-studiekeuze

Mijn praktijk is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierdoor ben ik gehouden aan de NIP Beroepscode. De basisprincipes van deze code zijn dat een psycholoog zich verantwoordelijk, respectvol, integer en deskundig dient te gedragen.

Heb je een klacht over mijn functioneren? Voel je dan vrij om dit kenbaar te maken, dan gaan we samen in gesprek om in onderling overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ik vind jouw ervaring en mening erg belangrijk en ik neem elke klacht zeer serieus.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je jouw klacht indienen bij:

1. voor particuliere cliënten Vitaal & Veerkrachtig:

een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht&Company via het NIP (nip@klachtencompany.nl).

2. voor particuliere cliënten Studiekeuze/ Loopbaan en zakelijke cliënten:

het College van Toezicht van het NIP. Ga voor meer informatie naar de website.