Opdrachtformulier Vitaal & Veerkrachtig

  Gegevens cliënt/opdrachtgever:

  Voornaam + Achternaam

  Voorletter(s)

  Geboortedatum

  Adres + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Emailadres

  Telefoonnummer

  Voor welke behandelovereenkomst Vitaal & Veerkrachtig geef je akkoord (schrijf hieronder het referentienummer op)?

  Ik, cliënt/ opdrachtgever, verklaar hiermee bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb kennisgenomen van de belangrijke informatie in de zijlijn/ onderstaand, inclusief de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring , en ik ga akkoord:

  Belangrijke informatie

  – Het tarief van een consult is € 95,- vrij van BTW, inclusief werkmap, materialen, en koffie/thee en frisdrank.

  – Een consult duurt 1 uur, waarvan 10 minuten voor verslaglegging/ voorbereiding wordt gereserveerd.

  – De kosten van de consults worden door PsyNed gefactureerd.

  – Afzeggen kan tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak, daarna wordt het uurtarief voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

  – Er wordt gewerkt conform de ethische Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

  – Jouw gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld conform de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden zijn op de opdracht van toepassing.

  AGB code praktijk: 9006785