Subsidie regels NL Leert Door

Hieronder vind je de specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling NL Leert Door van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heb je vragen over de regeling, neem dan contact op voor meer informatie.

Voorwaarden subsidie NL Leert Door

1. De subsidieaanvraag verloopt volledig via NoBlend. Wanneer de kandidaat voor de Loopbaan Talent Analyse gebruik wenst te maken van de subsidie “NL Leert Door”, zal € 700,- inclusief BTW van de totaalprijs in mindering worden gebracht. Het basispakket wordt dus door de subsidie volledig gedekt, en voor het pakket Compleet en Extra wordt enkel de meerprijs direct aan jou gefactureerd. 

2. Om in aanmerking te komen voor de Subsidie NL Leert Door,  zal de kandidaat de registratie per email dienen te bevestigen en is hij/zij verplicht om gedurende het programma verschillende documenten (waaronder gespreksverslag loopbaancoach, ontwikkelplan, en prestatieverklaring) in te vullen en/ of te (mede) ondertekenen. Deze formaliteiten zijn noodzakelijk voor de aanvraagprocedure bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hiertoe ontvangt de kandidaat aan het einde van het programma de gestelde documenten, welke uiterlijk binnen 2 weken na het adviesgesprek moeten worden ingeleverd.

3. Wanneer de noodzakelijke documenten ten behoeve van de subsidieaanvraag niet of niet volledig door de kandidaat binnen de gestelde termijn van 2 weken worden ingevuld en/of ondertekend, zal het bedrag voor de Loopbaan Talent Analyse op reguliere wijze aan de kandidaat worden gefactureerd. 

Subsidie NL Leert Door

4. Wanneer er een subsidieaanvraag voor de kandidaat is ingediend, zal er naast de ethische Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de gedragscode van Register Beroepskeuzeadviseurs (BKA), ook conform de Gedragscode voor loopbaanadviseurs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gewerkt.