Vitaliteitscoach & Arbeidspsycholoog

Op zoek naar een arbeidspsycholoog en vitaliteitscoach voor uw organisatie? Slimme zet. Wanneer werknemers zich door mentale klachten ziek melden, duurt het herstel gemiddeld 7 tot 8 maanden. Het is dus van groot belang om de mentale belastbaarheid van uw werknemers goed in het oog te houden en op tijd preventieve begeleiding door een  arbeidspsycholoog aan te bieden om langdurige uitval te voorkomen.

psycholoog Rotterdam

Het programma Vitaal & Veerkracht is een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van psychologische begeleiding, die effectief kan worden ingezet als verzuimpreventie. Tijdens individuele sessies wordt op deskundige wijze de mentale weerbaarheid en veerkracht van uw werknemers bevorderd. Gedurende het programma wordt er gebruik gemaakt van nieuwe evidence-based methoden binnen de psychologie, waaronder de Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Metacognitieve therapie (MCT).

vitaliteitscoach

Vitaal & Veerkrachtig

Na het volgen van het programma hebben uw werknemers geleerd om meer effectief om te gaan met de ervaren (werk)druk en tegenslagen. Ook weten zij meer aandacht en focus te geven op de dingen die echt belangrijk voor hen zijn, en weten zij gerichte acties te ondernemen om hun doelen te bereiken. Kortom uw werknemers komen weer in hun kracht te staan. Resultaat is meer ontspannen en bevlogen werknemers en minder ziekteverzuim binnen uw team.

Effectieve verzuimpreventie

Kortdurende begeleiding door een vitaliteitscoach bestaat uit 5-10 gesprekken. Een gemiddeld traject bestaat uit 6 sessies van een uur en een intakegesprek (1-1,5 uur). De inhoud en duur van het traject hangt echter sterk af van de specifieke vraag en behoefte. Uw werknemers krijgen concrete tools in handen om de gedragstechnieken effectief te kunnen (blijven) toepassen in hun leven.

Veel gestelde vragen

Voor werknemers die al een tijdje worstelen met klachten die zijn/ haar dagelijks functioneren verstoren. Een arbeidspsycholoog helpt op momenten in het leven dat iemand er zelf – om welke reden dan ook – even niet meer uitkomt. 

Maar ook preventief kan het programma goed worden ingezet om te zorgen dat werknemers mentaal weerbaar blijven en zo met uiteenlopende (werk)situaties veerkrachtig leren omgaan. 

Het Vitaal & Veerkrachtig programma is o.a. effectief bij:

– Stress en spanning; ervaren van een “vol hoofd”, oververmoeid, slaapproblemen, problemen met concentreren, prikkelbaar naar omgeving, emotioneel labiel, snel uit het veld geslagen door vervelende situaties en tegenslag;

– (Faal) Angst gevoelens; vermijden specifieke situaties of mensen die de angst oproepen, ineens niet meer durven wat je eerst wel deed, gevoel geïsoleerd en gevangen te zijn door de angst. De angst kan gepaard gaan met fysieke sensaties zoals duizeligheid, hartkloppingen en kortademigheid;

– Overmatig piekeren en somberheid; ervaren van continue negatief terugkerende gedachten (over jezelf) die ervoor zorgen dat je heel erg onrustig bent, niet lekker in je vel zit, en/of somber bent; 

– Zingevingsvraagstukken; gevoelt “vast” te zitten, moeite hebben met keuzes maken, in cirkeltjes redeneren over levensloop en de toekomst (o.a. relatie, gezin, wonen, werk-privé balans);

– Moeite hebben met het verwerken van – en aanpassen aan ingrijpende veranderingen (bijv. ziekte, ontslag, scheiding, ouderschap). 

Het uurtarief is € 160,- ex btw. Dit is incl. voorbereiding, werkmap, oefenmaterialen, en koffie/thee. 

De sessies duren een uur en het programma start met een vrijblijvende kennismaking/ intakegesprek. 

Als de werknemer na het intakegesprek er toch voor kiest om niet door te gaan, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Het is belangrijk dat de werknemer zich volledig op zijn/ haar gemak voelt. Is er een “klik” dan gaan we samen aan de slag.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie, ook wel de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Door ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te stoppen. Dit zorgt ervoor dat zij (weer) in staat zijn om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (hun waarden). De kern van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke situaties en gebeurtenissen uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT is dus een zeer effectieve methode om als verzuimpreventie voor uw organisatie in te zetten. Lees meer..

Alles wat wordt besproken en het dossier van de werknemer is strikt vertrouwelijk. Over de aard, de strekking en/of de inhoud wordt tegenover derden geen mededelingen gedaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werknemer.

Er wordt gewerkt – met in begrip van collega psychologen en ondersteuners op het bied van ICT en administratie – onder strikte geheimhouding conform de NIP Beroepscode, waaraan de psycholoog en vitaliteitscoach is gebonden, en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in de Privacyverklaring.

Ja dat is mogelijk. Het dossier blijft echter uitsluitend toegankelijk voor de werknemer. De werknemer rapporteert zelf terug aan u. Indien gewenst kan er een los voortgangsverslag over de opgedane inzichten worden opgemaakt. Deze kosten worden apart geoffreerd. Pas na uitdrukkelijke en gerichte schriftelijke toestemming wordt dit verslag aan u opgestuurd. De werknemer heeft ten alle tijden als eerste inzage in dit verslag en is gerechtigd om wijzigingen aan te vragen en eventueel de verstrekking te blokkeren.

Het programma kan ook heel goed vanuit de eigen vertrouwde omgeving worden doorlopen. De coachgesprekken vinden dan ONLINE plaats en de gesprekken worden ondersteund door online (thuis)opdrachten.  

Het online programma wordt als extra service aangeboden. De kwaliteit van de inhoud van het programma komt volledig overeen met het programma op locatie. Hierbij is het wel belangrijk dat de kandidaat voor de gesprekken een rustige plek beschikbaar heeft, waar hij/zij niet gestoord kan worden. 

gratis ontwikkeladvies

Interesse in vitaliteitscoaching?

Neem dan contact op voor meer informatie en de specifieke mogelijkheden binnen uw organisatie. Of meld uw medewerker hier aan, waarna op korte termijn het vrijblijvende kennismakingsgesprek met hem of haar zal worden ingepland.